Ý NGHĨA VÀ CHỌN PHẬT BẢN MỆNH CHO TỪNG TUỔI

Tượng gỗ để ô tô 18/04/2017

Phật bản mệnh gồm có 8 vị chủ tôn, còn được gọi là Phật hộ thân. Thông qua 12 nhân duyên, Thiên can, Địa chi và năm yếu tố cơ bản là đất, nước, gió, lửa, không khí, Phật giáo mật tông đưa ra thuyết 8 vị Bản tôn chủ quản 12 con giáp. Mật tông thường gọi là 8 thần hộ thân. Trải qua mấy ngàn năm lịch sử, các Bản tôn được các tín đồ Phật giáo tín phụng, cúng dường, trở thành các thiện thần, trợ giúp con người, chuyển hung thành cát, sự nghiệp hanh thông, gia đình hạnh phúc, có sức khỏe, tránh mọi bệnh tật.

Tuổi                                   Tý                             Sửu                                 
Phật bản mệnh    Quán Âm Thiên Thủ    Bồ Tát Hư Không Tạng    

 

Tuổi                                   Thìn                            Tỵ                                    
Phật bản mệnh          Bồ Tát Phổ Hiền    Bồ Tát Phổ Hiền               

 

Tuổi                                    Thân                           Dậu                                 
Phật bản mệnh      Đại Nhật Như Lai        Bất Động Minh Vương    

 

Tuổi                                 Dần                                Mão

Phật bản mệnh   Bồ Tát Hư Không Tạng     Bồ Tát Văn Thù

 

Tuổi                                  Ngọ                               Mùi

Phật bản mệnh     Bồ Tát Đại Thế Chi           Đại Nhật Như Lai

 

Tuổi                                  Tuất                               Hợi 

Phật bản mệnh      Phật A Di Đà                 Phật A Di Đà 

 

1. Quán Âm Thiên Thủ: Phật bản mệnh tuổi Tý

Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn còn được gọi là Phật Nghìn Tay, nổi tiếng với hình tượng nghìn tay nghìn mắt, tượng trưng cho tấm lòng đại từ đại bi của ngài.

Phật bản mệnh tuổi Tý là Thiên Thủ, ngài có thể giúp những người tuổi này khắc phục những tật xấu như kén chọn, khó tính, đa nghi, Ngài giúp cho tuổi Tý làm việc được thuận lợi như ý, trong cuộc sống được bình an, cầu được ước thấy

2. Bồ Tát Hư Không Tạng: Phật bản mệnh tuổi Sửu, Dần

Phật Hư Không Tạng có trí tuệ siêu việt, mang sức mạnh nhân từ, cứu giúp chúng sinh trong nước và lửa. Phật bản mệnh tuổi Sửu, Dần là Hư Không Tạng, ngài giúp những người này tăng thêm trí nhớ, phù hộ cho họ mau có của cải dồi dào, gia đình yên vui hoà hợp..

3. Bồ Tát Văn Thù: Phật bản mệnh tuổi Mão

Văn Thù bồ tát có trí tuệ và tài hùng biện siêu việt có thể nói là đứng đầu trong các chư vị Bồ tát, ngài là phật bản mệnh của tuổi Mão, ngài phù hộ những người tuổi Mão học vấn được nhiều thành tựu, công danh sự nghiệp được thuận lợi, hôn nhân hạnh phúc, đồng thời giúp họ thoát khỏi sự quấy nhiễu của phiền não.

4. Bồ Tát Phổ Hiền: Phật bản mệnh tuổi Thìn, Tỵ

Phổ Hiền bồ tát là đại diện cho tất cả các Bồ tát, Ngài là phật bản mệnh cho tuổi Thìn, Tỵ, Ngài phù hộ cho họ nâng cao được sức khoẻ, kéo dài tuổi thọ, giúp cho cả đời luôn được yên ổn, đánh tan các loại bệnh tật và tai hoạ.

5. Bồ Tát Đại Thế Chí: Phật bản mệnh tuổi Ngọ

Phật bản mệnh tuổi Ngọ là Đại Thế Chí, ngài hộ mệnh cho tuổi Ngọ tích luỹ được tiền bạc, thuận lợi bình an, dưới ánh sáng chiếu rọi của ngài sẽ có được sức mạnh vô thượng.

6. Đại Nhật Như Lai: Phật bản mệnh tuổi Mùi, Thân

Như Lai Đại Nhật đại diện cho trí tuệ Phật giáo tối cao, ngài giống như mặt trời, bố thí các loại công đức cho chúng sinh một cách vô tư.Vận mệnh người tuổi Mùi, Thân sẽ nhận được sự phù hộ của ngài, lúc khó khăn luôn được quý nhân phù trợ, khiến cho sự nghiệp thành tựu, làm nên nghiệp lớn.

7. Bất Động Minh Vương: Phật bản mệnh tuổi Dậu

Bất Động Minh Vương là phật bản mệnh của tuổi Dậu, ngài giúp hộ mệnh, bảo vệ một đời được thuận lợi, bình an, như ý.

8. Phật A Di Đà: Phật bản mệnh tuổi Hợi, Tuất

Phật A Di Đà hay hoá độ chúng sanh từ cõi Ta bà đem về Tịnh độ rồi giáo hóa cho thành phật đạo. A Di Đà còn gọi là Vô Lượng Thọ có nghĩa là sống lâu vô cùng. A Di Đà có oai đức khôn cùng, có thệ nguyện rất lớn là độ cho kẻ chúng sanh, danh hiệu của Ngài rộng lớn, bao hàm hết con đường đi của phật đạo.

Phật bản mệnh tuổi Tuất, Hợi là A Di Đà, người tuổi này sẽ nhận được sự phù hộ của ngài, một đời được bình an, khi gặp điềm dữ sẽ hoá lành, khi mất đi được vãng sinh vào thế giới cực lạc

Share :

Viết bình luận của bạn